Książka Soroban. Konteksty. Teoria. Praktyka jest na tyle ważna i niezbędna, że może pełnić funkcję „biblii sorobanu” – napisał w przedmowie Kenishi Ishido – mistrz i badacz sorobanu, założyciel jednej z największych szkół sorobanu w Japonii. Wierzymy, że tak właśnie będzie odbierana. Jest to bowiem pierwsza książka w Polsce, a być może i w Europie, traktująca temat sorobanu kompleksowo. Oprócz czysto matematycznych zagadnień dotyka płaszczyzny pedagogicznej uwzględniając również tematy wychowawcze. Skupia się na aspekcie naukowym, historii i metodyce nauczania japońskiego liczydła. Jest przewodnikiem po świecie sorobanu dla nauczycieli, edukatorów domowych, rodziców i dzieci.

Książka szczegółowo omawia naukę liczenia na sorobanie oraz arytmetyki mentalnej z perspektywy profesjonalnego nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem i japońskimi uprawnieniami, uczącego sorobanu w stylu europejskim, a obecnie japońskim.

Specyfikacja
Autorzy: Karol Sieńkowski, Albert Wołkiewicz
Wydawnictwo: Akademia Sorobanu
Miejsce i rok wydania: Siedlce 2022
ISBN: 978-83-963888-0-3
Format: B5
Druk: offset, kolor
Oprawa: twarda, szyta, tasiemka
Liczba stron: 240

Errata
Dostępna jest po zeskanowaniu kodu QR o numerze 01 zawartego w książce na stronie 13.

Rozdział 1. Konteksty

W rozdziale tym autorzy zapraszają Czytelnika w bogaty świat sorobanu, jego kultury, historii i tradycji. Podróż rozpoczyna się od podsumowania zmian zachodzących w edukacji i pytań o miejsce sorobanu w edukacji jutra. Następnie Czytelnik poznaje strukturę współczesnego systemu edukacji w Japonii i miejsce religii w kulturze tego kraju. Kolejne strony przybliżają wynalazek liczby.

Dalsza część pozwala zapoznać się z historią sorobanu i tradycyjną matematyką japońską. Zaprezentowana została również metoda obliczeń Ishido-Shki.

Dużo miejsca poświęcono sorobanowi w Polsce. Opisano najważniejsze wydarzenia popularyzujące soroban i metodę Ishido-Shiki.

Rozdział 2. Teoria

W tej części książki przedstawiono teoretyczne informacje o nauce sorobanu ze szczególnym uwzględnieniem metody Ishido-Shiki. Opisano dokładnie proces nauki, wsparto się przy tym badaniami nad uczeniem i zapamiętywaniem. Nie pominięto dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Omówiono przydatność sorobanu jako narzędzia pomagającego osobom dorosłym zachować sprawność umysłu.

 

W publikacji poświęconej sorobanowi nie mogło zabraknąć tematu japońskiej arytmetyki mentalnej. Dokonano dokładnego omówienia i analizy tej metody rachowania pamięciowego. Zapisując karty tego rozdziału wsparto się doświadczeniem własnym oraz japońskich nauczycieli i mistrzów.  W końcowej części przedstawiono opinie rodziców, dzieci i dorosłych o metodzie Ishido-Shiki.

Rozdział 3. Praktyka

Ta część książki jest najobszerniejsza. Znajduje się w niej kompletny instruktaż obliczeń na sorobanie metodą Ishido-Shiki. Przykłady są dobrane metodą małych kroków, zgodnie z rosnącym stopniem trudności. Każde działanie jest zilustrowane i opisane. Książka zawiera ok. 700 ilustracji liczydła, które pokazują stan przesuwanych korali. Obrazy wskazują, których palców użyć oraz w jakiej kolejności przesuwać korale. Wprowadzanie nowych zagadnień kończą ćwiczenia. Składa się na nie ponad 700 zadań obliczeniowych (słupków), które pozwalają nabyć sprawność rachunkową.

Nauka obliczeń dotyczy działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na sorobanie do poziomu 7 kyu. W końcowej części książki, znajdują się próbne testy egzaminacyjne zgodne z testami Japońskiego Związku Sorobanu. Testy mogą pomóc sprawdzić szybkość obliczeń a także dokonać weryfikacji i samooceny nabytych umiejętności.

Do rozdziału 3 dołączony jest dodatek. Składa się na niego karta ułatwiajaca dodawanie i odejmowanie, tabliczka mnożenia oraz naklejka na liczydło.

Soroban. Zeszyt ćwiczeń

Tak, mamy jeszcze jedną książkę. Książka Soroban. Zeszyt ćwiczeń to pozycja dla osób, które chcą utrwalić wszystkie wyuczone schematy obliczeń oraz nabyć sprawność w rachowaniu na japońskim abakusie. Książka ma formę ćwiczeń, zawiera miejsca przeznaczone do wypełniania. Ćwiczenia są podzielone na rozdziały zgodnie z rozdziałami monografii Soroban. Konteksty. Teoria. Praktyka oraz w naszym Kursie sorobanu online. Dodatkowo przewidziano w niej zadania dla dzieci młodszych (od ok. 5-7 lat), które pomogą w nauce pisania cyfr i wprowadzą je świat liczb. Przy kolejnych rozdziałach ćwiczeń znajdują się odniesienia do odpowiednich stron w książce Soroban. Konteksty.  Teoria. Praktyka.

Książka Soroban. Zeszyt ćwiczeń to lektura obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy chcą udoskonalić swoją technikę i nabrać szybkości w wykonywaniu obliczeń.

Specyfikacja
Autor: Karol Sieńkowski
Wydawnictwo: Akademia Sorobanu
Miejsce i rok wydania: Siedlce 2022
ISBN: 978-83-963888-0-3
Format: B5
Oprawa: miękka, klejona
Druk: odcienie szarości
Liczba stron: 92

Ciasteczka są super, byle nie w nadmiarze. Wykorzystujemy tylko te, których potrzebujemy by strona w pełni działała. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.